Fönster Ideal 8000

Fönster IDEAL 8000 är en konstruktion i vilken stor vikt lades för att reducera värme och akustiska parametrar. Detta var möjligt i serie IDEAL 8000 genom ökningen av karmdjupets profiler till 85 mm och genom ökningen av kammare i profilen samt tre förseglingar. Mer detaljer

0,00 kr

Karmdjup: 85 mm

U­Värde: 1,0 W/m​2​K

Maximal Ljudisolering:

46 (­1; ­4) dB

Fördelar:

  • Bonding Inside ­ inom systemet IDEAL 8000 ger oss även möjlighet till en annan innovativ lösning som påverkar förbättringen av u­värdets profiler som tillbringar ett antal ytterligare fördelar.

Innovationen inom serien IDEAL 8000 är användningen av teknologin som innebär att man klistrar in glas i profilen “bonding inside”. Tack vare denna teknologi i profiler är det möjligt att till en viss del avgå från att använda sig av stålförstärkningar i vingarna.

  • Energibesparande ­ inom profilsystemet IDEAL 8000 uppnås genom att reducera värmeöverföringen i hela fönsterkonstruktionen. Å ena sidan, profiler används för att öka djupet och antalet innerkammare, å andra sidan, är det möjligt att till en viss del avgå från att använda sig av stålförstärkningar i vingarna, tack vare teknologin “bonding inside” som innebär att man klistrar in ett paket av glasrutor i fönstervingen.
  • Många Varianter ­ som alla andra aluplasts profilserier kännetecknas systemet IDEAL 8000 av många olika konstruktionsvarianter, gemensam kompatibilitet av profiler, men främst frihet i valet av den optimala lösningen.

Follow us on Facebook