Takskjutport RES 350

Portgrindar RES350 är tillverkade i material av högsta kvalitet, ger komfort och säkerhet. (exempel pris takskjutport  RSC 350   2400x2010): Mer detaljer

0,00 kr

Hög körning används där användningen av normal körning RSC 200 inte är möjlig på grund av att öppningshöjden är för hög.

I körning RES 350 är minsta öppningshöjden 350 mm med manuell portkontroll och 400 mm med elektrisk driftenhet.

Säkerhet vid användning

I våra portar lägger vi stor vikt vid säkerheten såväl som bekvämligheten med att använda porten. Vi använder endast komponenter av högsta kvalitet med alla nödvändiga certifikat. Hos oss hittar du inte billiga element av låg kvalitet som har stor inverkan på din säkerhet. Varje port har ett standardskydd mot effekterna av torsionfjädrarnas brytning.Panelens och gångjärnens speciella utformning eliminerar risken för att klämma fingrarna när porten stängs.Om porten är utrustad med elektrisk styrning, är det också möjligt att installera säkerhetsfotoceller. Fotocellerna installeras i portljuset och förhindrar att porten stängs när det finns ett föremål i gången.

Follow us on Facebook