Automatisk öppning för slaggrindar SPJ setet - 250 kg 2,5 m

SPJ Set för automatisk öppning av slaggrindar.  Lätt att installera. OBS! Vid spänning 220V krävs transformator Mer detaljer

3 600,00 kr

Teknisk data:

Spänning: 230V

Imax : 2.5A max

Vmax : 24 VDCmax

Mått : 30/46/61cm

IP52

Vi svarar på frågorna nedan och vi kommer att välja maskinen speciellt för dig:

1 Är det en enkel eller en dubbelgrind

2 Vad är grindens vikt

3 Vad har grinden för längd och höjd

4 Vad är avståndet från porten till huset

5 Vad är avståndet från porten till elen

6 Hur ofta kommer porten att öppnas och hur många kommer använda porten.

7 Har porten en separat ingång för fotgängare t.ex. en grind eller dörr bredvid.

8 Har ni några speciella krav t.ex.. Reservkraftförsörjning, videokamerasystem, elektriska lås, etc.

SPJ Mekanisk installation:

Mekanisk installation: Montering av ställdon görs med fixeringensskruvar i den bakre delen av cylindern (med motorn) och monterade på den utdragbara delen av ställdonet. Inställning av arbetsområde Räckvidd kan ställas in med hjälp av ändlägeskontakter som är inuti cylindern under plastskyddet, förankrad med med tre skruvar. 1.Flytta ställdonet, så att tappen av ändlägeskontakten pressas ned. Håll fast det infällbara stiftet så att det inte roterar. 2. När den nedre gränsen av ändlägeskontakten är intryckt ska du skruva det indragbara stiftet till ställdonets startläge. 3. Efter justering av utgångspunkten hos ställdonet, dra den elektriskt till den plats där cylindern ska stoppas. Håll i stiftet så att det inte roterar. 4. När ställdonet är vid stoppläget, lyft den övre kammen upp och vrid moturs tills pressar den övre gränskontakten. 5.Släpp kammen och skruva fast plastlocket.

Bilaga (870.28k)

Radiostyrning433.92MHZ 2-kanaler

Radiostyrning433.92MHZ 2-kanaler

Bilaga (405.13k)

Follow us on Facebook